برنامه بعدی هیأت :
 • thumb1

  با حضور جمع کثیر روزه داران

  پیکیر مرحوم جوادی در آرامستان شهرصفی آباد آرام گرفت

 • thumb1

  شادی رو مرحوم شمس جوادی "صلوات"

 • thumb1

  سیدرضا جوادی ؛تعزیه گردان هیات تعزیه خوانان عاشورا در سوگ پدر نشست

 • thumb1
 • thumb1

محصولات فرهنگی هیأت

بصیرت