برنامه بعدی هیأت :

بایگانی دسته بندی ها : خاطرات

باز غمی دیگر یکی ازنوکران تعزیه خوان به پیش معبود شتافت درگذشت برادر تعزیه خوان حسین کریمی باجای خالی او در محرم امسال بر تمامی دوستان تسلیت باد

مرحوم حجت الاسلام آقا میرزا حسن جوادی عالم وتعزیه خوان ازبنیانگزاران تعزیه صفی آباد

مرحوم حجت الاسلام سید حسن جوادی عالم وتعزیه خوان از بنیانگران تعزیه خوانیمرحوم اقا میرزا حسن جوادی همزمان با مرحوم آقای عندلیب باهم تعزیه می خواندند مرحوم آقای حاج عباس معلمی می گفت یکروز در میدان که هم اکنون دفتر امام جمعه در آن درست شده و محل قدیمی حمام میدان بود مرحوم کربلایی استاد حسن نظیف را مخالف خوان در نظر گرفته ومجلس حضرت ابالفضل را تعزیه داشتیم که هنگام رویا رویی وجنگ مرحوم آقا دنبال مخالف خوان افتاد و او از ترس به گلخان (آتش خانه حمام ) فرار و مرحوم آقا جلو درب را گرفته و قصد کشتنش را داشت که با واسطه گری مانع شدیم ومرحوم نظیف می گفت شما دوستان دست بیکی کردین ومرا مخالف خوان نمودید که مرا به کشتن بدهید  ومن بعدها از عمه ام شنیدم که از مرحوم آقام پرسیدم که چرا اینکار را کردید گفت من میدان را مثل صحرای کربلا دیدم و جنگ واقعی می کردم واگر بهوش نمی آمدم شمر را می کشتم خداوند همه شان غریق رحمت خود یگرداند

مرحوم کربلا یی آقا محمد صفایی برادر مرحوم قربان بگ صفایی از بنیانگزاران تعزیه خوانی

مرحوم قربانعلی صفایی ایالفضل خوان وحر خوان مشهور به قربانبگ مثل گوی مشهور صفی آباد

مرحوم قربانعلی صفایی ایالفضل خوان وحر خوان مشهور به قربانبگ مثل گوی مشهور صفی آباد

مرحوم کربلایی آقا محمد از تعزیه خوانان بنام صفی آباد واز بنیاگزاران تعزیه خوانی صفی آباد بودند و من با سن ۵۸ که دارم آن مرحوم را ندیدم ولی همیشه یاد و خاطراتش ورد زبان عزیزان تعزیه خوان مسن مابودانشاله در بارگاه حق تعالی در کنا ر آقا امام حسین (ع) قرار گرفته باشند

بزودی خاطره هایی از تعزیه خوانان وبنیانگزاران هیات شهر صفی آباد

مرحوم آقای عندلیب امام خوان وشاعر مسلط به تعزیه از اسطوره های صفی آباد بودند که اشعار ونسخ زیادی از نامبرده بیادگار مانده و در دهه چهل به سبزوار رفته ودر کوچه غیر شمارهای سبزوار منزلی خریده ودر خیابان اسرار سبزوار روبروی هتل باختر مغازه ساعت سازی داشتند که من هم چون در سبزوار مشغول تحصیل بودم هر روز بعد از ظهر سری میزدم ومرحوم با چسرش مرحوم علی آقا که در صفی آیاد دفن می باشد مشغول ساعت سازی بودند و طوری که مرحوم آقام می گفت در مسجد چامع سبزوار منبر می رفته که توسط طاغوت ممنوع المنبر شدند  ومرحوم حاج محمد رضا شمس آبادی داماد وی بود  (ادامه دارد)شبیه-بالا-(60)